Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends?

Luyện nghe tiếng Anh lớp 3

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 3 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen the write the words you hear in each blank

Bài nghe

1. The ____________ is so scary

2. There is a ____________ in my house

3. ____________, Mr Tuan

4. It is very ____________ today

5. There are ____________ dogs in the garden

6. My ____________ is small but beautiful

7. Linda is ____________ years old

8. My little sister is only ____________ years old

9. I like eating ____________

10. My ____________ is very kind

-The end-

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends?

Listen the write the words you hear in each blank

1. tiger

2. cat

3. Goodbye

4. hot

5. six

6. house

7. ten

8. five

9. fish

10. mum

Nội dung bài nghe

1. The _____tiger_______ is so scary

2. There is a _____cat_______ in my house

3. ___Goodbye_________, Mr Tuan

4. It is very _____hot_______ today

5. There are ____six_______ dogs in the garden

6. My _____house_______ is small but beautiful

7. Linda is ____ten________ years old

8. My little sister is only _______five_____ years old

9. I like eating _____fish_______

10. My _____mum_______ is very kind

Xem tiếp: Luyện nghe Tiếng Anh 3 Unit 6: Stand up! MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Are these your friends?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: How old are you?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Đánh giá bài viết
4 909
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm