Từ vựng Unit 18 lớp 3 What are you doing?

Từ vựng Unit 18 lớp 3 What are you doing?

Tài liệu Từ vựng Unit 18 SGK tiếng Anh lớp 3 What are you doing? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 18 What are you doing? tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

I. Vocabulary Unit 18 lớp 3 What are you doing?

EnglishPronunciationVietnamese
read/riːd/đọc
cook/kʊk/nấu
watch/wɒtʃ/xem
sing/sɪŋ/hát
dance/dɑːns/nhảy, múa
skate/skeɪt/trượt (ván, băng)
draw/drɔː/vẽ
play/pleɪ/chơi
listen/ˈlɪsn/nghe
ride/raɪd/lái (xe đạp, ngựa, xe máy)
drive/draɪv/lái (ô tô)
read books/riːd bʊks/đọc sách
cook meals/kʊk miːlz/nấu (các bữa) ăn
watch television/wɒtʃˈtelɪvɪʒn/xem TV
draw pictures/drɔː ˈpɪktʃə(r)z/vẽ tranh
play the piano/pleɪðəpiˈænəʊ/chơi đàn piano
listen to music/ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/nghe nhạc
do homework/duː ˈhəʊmwɜːk/làm bài tập về nhà
do housework/duː ˈhaʊswɜːk/làm việc nhà
ride a bike/raɪd ə baɪk/lái xe đạp
drive a car/draɪv ə kɑː(r)/lái ô tô

II. Bài tập vận dụng từ vựng Unit 18 lớp 3

Choose the correct answer A, B, C or D

1. What is he doing? - He _____________ music

A. is reading

B. is watching

C. is cleaning

D. is listening to

2. A village is in the _____________.

A. country

B. city

C. town

D. school

3. Mr. Simon is _____________ his truck

A. driving

B. riding

C. travelling

D. going

4. We _ _ ten have dinner at 6.30 p.m

A. af

B. of

C. ef

D. fo

5. The boy is doing his home _ _ rk in his room

A. wu

B. wa

C. wo

D. wi

Xem đáp án

1. D

2. C

3. A

4. B

5. C

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 18 lớp 3 What are you doing?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 5.284
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm