Review 2 lớp 3

Giải SGK Tiếng anh lớp 3 Review 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Review 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm các bài tập tiếng Anh đi kèm với lời giải chi tiết và rõ ràng trong sách bài tập tiếng Anh lớp 3 trang 70 71, mỗi phần hướng dẫn giải có lời dịch kèm theo, giúp các em học sinh hiểu bài nhanh và dễ dàng hơn.

Review 2 lớp 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Listen and tick

(Nghe và tích)

Bài nghe

Review 2 lớp 3

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. a

4. b

5. b

Nội dung bài nghe

1. Class: Good morning, Miss Hien.

Miss Hien: Sit down, please.

2. Linda: Is your school big?

Nam: Yes, it is.

3. Mai: What colour is your book?

Tony: It's green.

4. Mai: What colour are your pencils, Nam?

Nam: They are red.

5. Linda: What do you do at break time?

Nam: I play football.

Linda: Great!

2. Listen and number.

(Nghe và điền số).

Bài nghe

Review 2 lớp 3

Gợi ý đáp án

a. 3

b. 4

c. 1

d. 2

Nội dung bài nghe

1. Nam: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can.

2. Tom: Is that the classroom?

Mai: No, it isn't. It's the computer room.

3. Tom: Is that your pencil case?

Mai: What colour is it?

Tom: It's pink.

Mai: Yes. It's my pencil case.

4. Mary: What do you do at break time?

Mai: I play hide-and-seek.

3. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành câu).

Review 2 lớp 3

Gợi ý đáp án

1. school

2. playground

3. room

4. Quan

4. Read and match.

(Đọc và nối)

Review 2 lớp 3

Gợi ý đáp án

1. e

2. c

3. a

4. b

5. d

5. Look and say

(Nhìn và nói).

Review 2 lớp 3

Gợi ý đáp án

a. What do you do at break time?

I play football.

b. Are these your books?

No, they aren't. / Yes, they are.

c. What colour are your pencils, Nam?

My pencils are red.

d. May I close my book?

Yes, you can.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 3 Review 2. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Nhóm tài liệu học tập lớp 3 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 602
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm