Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where's Sa Pa?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where's Sa Pa? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung chi tiết, trình bày kèm theo ví dụ và lời dịch giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

NGỮ PHÁP

1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau:

Where is + danh từ chỉ địa danh?

......Ở đâu

Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

It's in + từ chỉ vị trí

Nó ở .....

Từ chỉ vị trí ở đây là: North (miền Bắc), Central (miền Trung), South (miền Nam)

Ex: Where is Nha Trang?

Nha Trang ở đâu?

It's in Central Vietnam.

Nó ở miền Trung Việt Nam.

2. Khi muốn hỏi về khoảng cách của địa danh này với địa danh khác, ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Is + danh từ chỉ địa danh + near + danh từ chỉ địa danh?

... gần... phải không?

Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta có 2 cách trả lời:

- Nếu trả lời đúng với ý câu hỏi thì:

Yes, it is.

Vâng, nó gần.

- Còn nếu trả lời không đúng (nó không gần) với ý câu hỏi thì:

No, it isn’t. It’s far from + danh từ chỉ địa danh.

Không, nó không gần. Nó xa so với...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm