Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1)

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 3 Unit 1 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1) do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1)

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1)

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the odd one out

1. A. hello B. good bye C. hi
2. A. John B. Mary C. what
3. A. bye B. good bye C. name
4. A. Susan B. thanks C. thank you
5. A. hi B. what C. how

Exercise 2: Write the missing letters

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello

1. N_ce to me_t you

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello

2. He_ _ o

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello

3. G _ odb_ _

Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello

4. Ho_ are yo_?

Exercise 3: Choose the correct answer

1. Hello, An. This ____ my friend, Tom

A. is

B. am

C. are

2. It’s very nice to ____ you

A. teach

B. meet

C. need

3. My name is John. ____ are you from?

A. When

B. Where

C. Who

4. We ___ from Japan.

A. are

B. is

C. am

5. My ____ is Linda

A. name’s

B. named

C. name

6. I am Hung. I’m _____ class 3B

A. in

B. on

C. of

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

Goodbye How nice What’s friend

1. Hi, Ms. Linh. ______ are you today?

2. This is my ____, Linda

3. _____ your name?

4. It’s _____ to meet you, Peter

5. Bye, class. - ____, Mr. Tuan. See you later

Exercise 5: Reorder the words to have the correct sentences

1. meet/ you!/ Nice/ to/

2. you/ am/ fine/ I/ ,thank/

3. is/ My/ Hana/ name/

4. is/ Phong/ this/ Hello,/

5. Peter/ are/ Hello,/ you/ how/?

-The end-

Đáp án bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1)

Exercise 1: Circle the odd one out

1. B

2. C

3. C

4. A

5. A

Exercise 2: Write the missing letters

1. Nice to meet you

2. Hello

3. Goodbye

4. How are you?

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

Exercise 4: Complete the sentences with the words in the box

1. How

2. Name

3. What’s

4. Nice

5. Goodbye

Exercise 5: Reorder the words to have the correct sentences

1. Nice to meet you!

2. I am fine, thank you

3. My name is Hana

4. Hello, this is Phong

5. Hello, how are you Peter?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 3 bài 1, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 3 mới Unit 1: Hello.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm