Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up!

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập Tiếng Anh kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • PHONICS AND VOCABULARY
 • 1. Complete and say aloud.
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
 • a. _own
  d
 • b. _ome
  c
 • 2. Put the letters in order to make the word.
  a. pnoe
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  open
 • b. ecsol
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  close
 • c. cemo in
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  come in
 • d. tdnas
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  _____________ up
  stand
 • e. tis
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  _________ down
  sit
 • f. ltak
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  Don't __________
  talk
 • SENTENCE PATTERNS
 • 1. Read and match.
  1. Sita. up, please.
  2. Standb. your book, please.
  3. Comec. down, please.
  4. Opend. here, please.
 • 1.
  Điền a, b, c hoặc d.
  c
 • 2.
  Điền a, b, c hoặc d.
  a
 • 3.
  Điền a, b, c hoặc d.
  d
 • 4.
  Điền a, b, c hoặc d.
  b
 • 2. Put the words in order. Then read aloud.
 • a. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ?
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  Sir, may I come in?
 • b. please/ quiet,/ be/ .
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  Be quiet, please.
 • c. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ?
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  Miss Hien, may I ask a question?
 • d. out/ may/ go/ I/ ?
  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand up!
  May I go out?
 • e. here/ I / May/ my/ write/ name/ ?
  May I write my name here?
 • f. book,/ Open/ please/ your/.
  Open your book, please.
 • g. is/ that/ Who/ ?
  Who is that?
 • h. is/ name/ your/ What/?
  What is your name?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
41
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm