Từ vựng Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?

Từ vựng Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?

Tài liệu Từ vựng Unit 20 SGK tiếng Anh lớp 3 Where's Sapa? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm toàn bộ những Từ mới tiếng Anh trọng tâm có trong Unit 20 Where's Sapa? tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập lý thuyết hiệu quả.

EnglishPronunciationVietnamese
north/nɔːθ/miền/hướng bắc
south/saʊθ/miền/hướng nam
central/ˈsentrəl/miền trung
near/nɪə(r)/gần
far/fɑː(r)/xa
bay/beɪ/vịnh
mountain/ˈmaʊntɪn/ngọn núi
village/ˈvɪlɪdʒ/làng, xã
city/ˈsɪti/thành phố
town/taʊn/thị trấn
where/weə(r)/ở đâu
Water Puppet Theatre/ˈwɔːtər ˈpʌpɪt ˈθɪətər/rạp múa rối nước
temple/ˈtempl/ngôi đền
museum/mjuːˈziːəm/viện bảo tàng
place/pleɪs/địa điểm

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 20 lớp 3 Where's Sapa?. Ngoài ra, VnDoc cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.094
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm