Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 20: Where is Sa Pa? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 20: Where is Sa Pa?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where is Sa Pa? gồm nhiều dạng câu hỏi, giúp các em củng cố kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 3 chương trình thí điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Look at the picture and fill in the blank:

  Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

 • 1.
  Điền đẩy đủ cả từ
  north
 • 2.
  central
 • 3.
  south
 • 4.
  theatre
 • 5.
  cinema
 • 6.
  water puppet
 • 7.
  hospital
 • 8.
  restaurant
 • 9.
  museum
 • 10.
  stadium
 • Read and write:

  Hello. My name’s Phu. I am nine years old. There are three people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Phu Yen. It is in central Viet Nam. Phu Yen is between Binh Dinh and Khanh Hoa. It is very far from Ha Noi and Ho Chi Minh city. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

 • 1. What is his name?
  His name’s Phu. His name is Phu.
 • 2. Is Phu Yen near Ha Noi?
  No, it isn't.
 • 3. How old is he?
  He is nine years old. He's nine years old.
 • 4. Is Ho Chi Minh city near his place?
  No, it isn't.
 • 5. How many people are there in his family?
  There are three people in his family. There are three people.
 • 6. Are there mountains, rivers in his place?
  Yes, there are.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 526
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm