Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 11

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 11 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 11 

 • Bài 1:

  a. Số liền trước của số 42840 là................

 • b. Số liền sau của số 65939 là:
 • Bài 2:

  a. Dấu >, <, = điền vào chỗ chấm của 88568…78858 là:

 • b. Số gồm bảy chục nghìn, năm trăm, sáu đơn vị viết là:
 • Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống [..]

  a) 14 x 3 : 7 = 6

  Đ
 • b. 175 – (30 + 20) = 120 [..]
  S
 • c) 1 giờ 15 phút = 65 phút [..]
  S
 • d. 1 giờ 15 phút = 75 phút [..]
  Đ
 • Bài 4: Hình vẽ dưới đây:
  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

  a) Có ……. góc vuông.
  8
 • b. Có ………hình tứ giác.
  6
 • Bài 5: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?
 • Bài 6.

  a) Chữ số 3 trong số 43908 chỉ:

 • b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 7m 2cm = … cm là:
 • Bài 7:

  a) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 7cm là:

 • b) Một số chia cho 9 dư 3, Vậy số đó chia cho 3 dư mấy?
 • Bài 8. Tính
  a) 35864 + 32678 = ................
  68542
 • b) 87980 – 46879
  41101
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 472
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm