Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Nam Thái năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Nam Thái năm 2019 - 2020. Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án, giúp các em làm quen với đề và ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có tài liệu ôn thi học kì 2 hiệu quả, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó, các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các em học sinh làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 trường TH Nam Thái.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Read and circle.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • II. Read and circle.
 • 1. _________ you have any pets? – Yes, I do.
 • 2. What toys do you like? – I like _________.
 • 3. How many parrots do you have? – I have _________.
 • 4. I have a ball and two _________.
 • 5. Mai is _________ a book.
 • III. Read and complete.

  Hi. My name is Nam. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. And that is my dog. It is there, under the table. I also have two parrots and a rabbit. They are all in the garden.

 • 1. Nam has a lot of __________.
  pets
 • 2. He has a cat, a dog, a __________ and two parrots.
  rabbit
 • 3. The cat is __________ the bed.
  on
 • 4. The __________ is under the table.
  dog
 • IV. Read and match.

  A

  B

  1. What are you doing?

  a. It’s sunny.

  2. What’s Hoa doing?

  b. I’m reading.

  3. Where are Nam and Quan?

  c. She’s playing the piano.

  4. What’s the weather like today?

  d. They’re in the park.

 • 1 -
  Điền đáp án là các chữ cái a, b, c ... tương ứng
  b
 • 2 -
  c
 • 3 -
  d
 • 4 -
  a
 • V. Read and write.

  sunny; cars; skipping; on

  Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 trường Tiểu học Nam Thái năm 2019 - 2020

 • 1 -
  cars
 • 2 -
  on
 • 3 -
  skipping
 • 4 -
  sunny
 • VI. Put the words in correct order.
 • 1. is/ There/ a/ living room/ .
  There is a living room.
 • 2. you/ have/ Do/ a/ robot/ ?
  Do you have a robot?
 • 3. is/ Where/ Sa Pa/ ?
  Where is Sa Pa?
 • 4. north/ It/ is/ Viet Nam/ in/ .
  It is in north Viet Nam.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm