Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3 nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài tập nâng cao dành cho các học sinh khá, giỏi, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích cho các em ôn luyện trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online được giới thiệu trên VnDoc bao gồm cả những dạng bài cơ bản và nâng cao cho các em làm quen với nhiều trình độ khác nhau. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học không chỉ gây hứng thú cho các em học sinh mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng nhanh chóng hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3.

Mời các em luyện tập thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the best answer:
 • 1. How many goldfish do you have? - I have ______
 • 2. I’m ____ student
 • 3. Mai’s brother is ____ to music
 • 4. What is the ___like? - It’s stormy
 • 5. How many ____are there in your class?
 • III. Read and decide True (T) or False (F)

  Hi! My name is Ba. These are my friends. They are Nam, Hoa and Lien. I like football, but I don’t like skipping. Nam likes basketball, but he doesn’t like table tennis. Lien and Hoa like blind man’s bluff, but they don’t like baseball. We all like hide and seek. It’s our favorite game.

 • 1. Ba likes skipping
 • 2. Nam doesn’t like table tennis
 • 3. Lien and Hoa like baseball
 • 4. Nam likes basketball
 • 5. Ba, Nam, Hoa, Lien like hide and seek
 • IV. Put words in order
 • 1. on/ is/ The/ the/ table./ book
  The book is on the table.
 • 2. near/ The/ is/ picture./ chair/ the
  The chair is near the picture.
 • 3. are/ in/ there/ the/ windows/ many/ room?/ How
  How many windows are there in the room?
 • 4. like/ Do/ you/ balloons?
  Do you like balloons?
 • 5. What/ like?/ toys/ you/do
  What toys do you like?
 • V. Look at the pictures and put a tick √ (if true) or a cross x (if false)
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao1. It’s a desk
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao2. He’s my father
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao3. It’s a jump rope
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • VI. Answer the questions:

  Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is central Vietnam. Hue is near Da Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains and trees in my place.

 • 1. Nam’s family is in _________.
  Hue
 • 2. He is _______ years old.
  nine
 • 3. Hue is ______ Viet Nam.
  central
 • 4. Hue is ________ Nha Trang.
  far from
 • 5. There are a lot of ____________ in Nam’s place.
  mountains and trees
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 521
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm