Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 1

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 1 nằm trong bộ đề thi cuối học kì 2 năm học 2019 - 2020 do VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài thường có trong các đề thi chính thức, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích cho các em ôn luyện trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc bao gồm các đề thi của các môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Đây là cách học không chỉ gây hứng thú cho các em học sinh mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng nhanh chóng hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1

Mời các em luyện tập thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Look and write:

  Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 1. ….………………..

  Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 2. ….………………..

  Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 3. ….………………..

  Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh 4. ….………………..
 • 1.
  Robot
 • 2.
  Sheep
 • 3.
  Carpet
 • 4.
  Chair
 • III. Read and match:
  1. Where is the book?A. They are behind the TV.
  2. Is there a dog in the house?B. Oh. They are new and beautiful
  3. Is that your house?C. It’s on the table
  4. Where are the cats?D. Yes, it is
  5. Look at my school things!E. Yes, there is
 • 1.
  Chỉ điền kết quả là các đáp án A, B, C tương ứng
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  D
 • 4.
  A
 • 5.
  B
 • IV. Choose the best answer:
 • 1. I _______ a ship. What toy do you have?
 • 2. Peter has a car and a robot. He often _____ with his toys after school.
 • 3. How ______ pens are there on the desk? -There are four pens
 • 4. There is a big ______ on the wall.
 • 5. _____ is the ball? - It’s under the table.
 • 6. The chairs are _____ the table
 • VI. Write questions for underlined parts.
 • 1.

  The small bed is in the room.

  Where __________________?

  Điền lại đầy đủ cả câu hỏi
  Where is the small bed?
 • 2.

  My father is 36 years old

  How old ________________?

  How old is your father?
 • 3.

  Yes. There is a bookshelf in my living room.

  Is _____________________?

  Is there a bookshelf in your living room?
 • 4.

  There are six cups in the cupboard

  How many ______________

  How many cups are there in the cupboard?
 • 5.

  The mirror is on the bathroom wall.

  Where __________________?

  Where is the mirror?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
20
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm