Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25 là đề luyện tập trực tuyến, bao gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau, giúp các em hệ thống kiến thức được học trong unit 15: Do you have any toys? và phần review Tiếng Anh lớp 3 mới. Sau đây mời các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con làm bài.

Bài tập cuối tuần lớp 3 online là kênh học tập hữu ích giúp các con trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Bài tập cũng giúp các em học sinh củng cố kiến thức và không bị xao nhãng việc học trong thời gian nghỉ học lâu dài do dịch Covid-19.

Tải đầy đủ tài liệu tại đây: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

Tham khảo thêm:

 • 1.Match

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

 • 1.
  Điền đáp án là a, b, c, d tương ứng
  b
 • 2.
  e
 • 3.
  a
 • 4.
  c
 • 5.
  d
 • 2. Circle a or b.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 3. Read and write the name.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

 • 2.
  Bill
 • 3.
  Bill
 • 4.
  Jill
 • 4. Look and write.

  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 25

 • 1.
  Yes, he does
 • 2.
  No, he doesn’t
 • 3.
  Yes, he does
 • 4.
  Yes, he does
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 609
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm