Bài tập Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức được học về Các số có bốn chữ số, VnDoc xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số. Mời các em làm bài test sau đây để thành thục hơn phần kiến thức này nhé. 

Bài tập Toán lớp 3: Các số có bốn chữ số là bài ôn tập chương 3 môn Toán lớp 3 có đáp án. Đề được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập toán lớp 3: Các số có bốn chữ số

 • 1. Đọc các số (theo mẫu)
  7800 đọc là bảy nghìn tám trăm
 • 5600 đọc là..............
  Năm nghìn sáu trăm
 • 7506 đọc là.........
  Bảy nghìn năm trăm linh sáu
 • 6171 đọc là
  Sáu nghìn một trăm bảy mươi mốt
 • 9176 đọc là
  Chín nghìn một trăm bảy mươi sáu
 • 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) Số 6130 gồm
 • …… nghìn
  6
 • …… trăm
  1
 • …….. chục
  3
 • …… đơn vị
  0
 • b) Số 5710 gồm
 • …… nghìn
  5
 • …… trăm
  7
 • ….. chục
  1
 • …… đơn vị
  0
 • 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a) 4000, 5000, 6000, …………, …………, …………
  7000, 8000, 9000
 • b) 5100, 5200, 5300, …………, …………, …………
  5400, 5500, 5600
 • c) 1230, 1240, 1250, …………, …………, …………
  1260, 1270, 1280
 • 4. Viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều có hàng nghìn là 2, các hàng đều có đủ ba chữ số 4, 6, 8
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn và cách nhau bằng dấu phẩy
  2468, 2486, 2648, 2684, 2846, 2864
 • b) Viết tất cả các số có bốn chữ số, mỗi số đều có hàng đơn vị là 0, các hàng đều có đủ ba chữ số 1, 2, 3:
  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn và cách nhau bằng dấu phẩy
  1230, 1320, 2130, 2310, 3120, 3210
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 274
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

Xem thêm