Đề ôn tập ở nhà lớp 3 có đáp án - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 25/4)

Học trực tuyến lớp 3 môn Toán

VnDoc gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập trực tuyến lớp 3 - Ngày 25/4 môn Toán bao gồm các dạng bài tập cơ bản cho các em học sinh ôn tập và làm bài trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để giúp các em học sinh có thể ôn tập các môn trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu tới các em học sinh bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3. Đây là những bài tập được để dưới dạng trực tuyến, các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp để biết được kết quả của con ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn chi tiết cho các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 48

Lưu ý: Để làm được bài trắc nghiệm trực tuyến này, mời các bạn kéo xuống và nhấn vào nút Bắt đầu ngay

Mời các em làm bài của tuần tiếp theo tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 3 có đáp án - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 27/4)

 • Bài 1. Đặt tính rồi tính:
 • 319 + 655 =
  974
 • 32 + 868 =
  900
 • 92 + 808 =
  900
 • Bài 2. Đặt tính rồi tính:
 • 304 x 3 =
  912
 • 193 x 4 =
  772
 • 108 x 8 =
  864
 • Bài 3: Viết theo mẫu:

  3125 = 3000 + 100 + 20 + 5

 • 2004 =…………………………
  Lưu ý: Chỉ điền phần sau dấu bằng, các em viết đầy đủ hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, kể cả 0
  2000 + 0 + 0 + 4
 • 3110 =……………………
  3000 + 100 + 10 + 0
 • 1804 = …………………
  1000 + 800 + 0 + 4
 • 6400 =………………………
  6000 + 400 + 0 + 0
 • Bài 4: Có 23 bạn nam và 25 bạn nữ đứng xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?
  Mỗi hàng có số học sinh xếp hàng là: ......... bạn
  8
  Tổng số học sinh xếp hàng là:
  23 + 25 = 48 bạn
  Mỗi hàng có số bạn là:
  48 : 6 = 8 bạn
  Đáp số: 8 bạn
 • Bài 5: Cửa hàng có 8 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120 lít, người ta đã bán 385 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
  Cửa hàng còn lại số lít dầu là ......... lít dầu
  575
  Cửa hàng có tổng số lít dầu là
  120 x 8 = 960 lít
  Cửa hàng còn lại số lít dầu là
  960 - 385 = 575 lít
  Đáp số: 575 lít dầu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
32 2.769
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 CTST

  Xem thêm