Bài tập nâng cao Toán lớp 3 - Đề 3 - Nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 20/4 đến 25/4)

Đề luyện tập ở nhà môn Toán lớp 3 có đáp án

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 3 có đáp án dành cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 (tuần từ 20/4 đến 25/4). Đề gồm nhiều dạng Toán nâng cao khác nhau, được để dưới dạng trực tuyến cho các con làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Bài tập nâng cao Toán lớp 3 - Đề 3 nằm trong bộ đề nâng cao Toán 3 có đáp án trên VnDoc.com. Sau khi các em đã nắm vững các dạng Toán cơ bản thì phụ huynh có thể hướng dẫn cho các con vào làm các dạng bài nâng cao trực tuyến này. Đề có đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải giúp các con hiểu cách làm bài hơn.

Tham khảo thêm: Bài tập nâng cao Toán lớp 3 - Đề 1 - Nghỉ dịch Covid-19

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
 • a) 16 x 8 +16 x 2
  Điền kết quả cuối cùng, những câu sau tương tự
  160
  a) 16 x 8 + 16 x 2 = 16 x (8 + 2) = 16 x 10 = 160
 • b) 16 x 7 + 14 x 2 =
  140
  b) 16 x 7 + 14 x 2 = 16 x 7 + 7 x 4 = 7 x (16 + 4) = 7 x 20 = 140
 • c) 8 x 12 – 16 =
  80
  c) 8 x 12 – 16 = 8 x 12 – 8 x2 = 8 x (12 – 2) = 8 x 10 = 80
 • Bài 2: Bình nhân một số với 3 thì được 375. Hỏi nhân số đó với 6 thì được bao nhiêu?

  Nhân số đó với 6 thì được kết quả là .........

  750

  Ta thấy 6 gấp đôi 3 nên tích của một số nhân với 6 gấp đôi 3. Vậy số đó nhân với 6 sẽ có kết quả là: 375 x (6 : 3) =750

  Đáp số: 750

 • Bài 3: Lớp 3A ngồi đủ 9 bàn học, mỗi bàn 4 chỗ ngồi. Bây giờ cần thay bàn 2 chỗ ngồi thì phải kê vào lớp đó bao nhiêu bàn 2 chỗ ngồi như vậy để đủ chỗ ngồi học cho cả lớp?

  Khi thay bàn 2 chỗ ngồi thì cần ............ (bàn)

  18

  Tổng số chỗ ngồi của lớp 3A là: 4 x 9 = 36 (chỗ ngồi)

  Khi thay bàn 2 chỗ ngồi thì cần số bàn là: 36 : 2 = 18 (bàn)

  Đáp số: 18 bàn

 • Bài 4: Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp 3 lần số bé.
 • Hiệu 2 số là .......
  Chỉ điền kết quả
  5
 • Tích 2 số là .........
  50
 • Thương 2 số là .......
  2

  Số bé là: 15 : 3 = 5

  Số lớn là: 15 – 5 = 10

  Hiệu của hai số là: 10 – 5 = 5

  Tích hai số là: 10 x 5 = 50

  Thương của hai số là: 10 : 5 = 2

  Đáp số: Hiệu của hai số là 5; tích là 50; thương là 2.

 • Bài 5: Một tiết học bắt đầu lúc 8 giờ và đến 9 giờ kém 20 phút thì xong tiết học đó. Hỏi thời gian tiết học đó là bao nhiêu phút?
  Thời gian của tiết học đó là ....... phút.
  40
  Bài 3: Vì 9 giờ kém 20 phút còn có cách đọc khác là 8 giờ 40 phút nên thời gian của tiết học đó là 40 phút.
 • Bài 6: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
  Số ki lô gam gạo ở túi thứ nhất phải chuyển sang túi thứ hai là: ..........  (kg)
  6

  Số ki lô gam gạo ở túi thứ hai là: 18 : 3 = 6 (kg)

  Tổng số gạo ở hai túi là: 18 + 6 = 24 (kg)

  Số gạo ở hai túi khi bằng nhau là: 24 : 2 = 12 (kg)

  Số ki lô gam gạo ở túi thứ nhất phải chuyển sang túi thứ hai là: 12 – 6 = 6 (kg)

  Đáp số: 6 kg

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 645
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

  Xem thêm