Bài tập Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, VnDoc xin giới thiệu bài test Phép trừ các số trong phạm vi 10000. Mời các em làm bài thành thục hơn về thực hiện phép tính cũng như làm quen với các dạng toán có lời văn nhé.

Bài tập Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 là bài ôn tập chương 3 môn Toán lớp 3 có đáp án. Đề được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập Toán lớp 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10000.

 • 1. Đặt tính rồi tính:
 • 6271 – 3528 =
  2743
 • 2010 – 305 =
  1705
 • 1234 – 56 =
  1178
 • 2. Tìm x:
 • a) x + 2468 = 5397
  2929

  a) x + 2468 = 5397

  x = 5397 – 2468

  x = 2929

 • b) 2009 – x = 1010
  x = ....
  999

  b) 2009 – x = 1010

  x = 2009 – 1010

  x = 999

 • 3. Một kho chứa 7500kg muối. Người ta đã lấy 2 lần, mỗi lần 1800kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

  Trong kho còn lại ........ kg muối.

  3900

  3. Số ki-lô-gam muối người ta đã lấy ra hai lần là:

  2 × 1800 = 3600 (kg).

  Số ki-lô-gam muối trong kho còn lại là: 7500 – 3600 = 3900 (kg).

  Đáp số: 3900kg muối.

 • 4. a) Viết số bé nhất có bốn chữ số khác nhau:
  1023
 • b) Viết số lớn nhất có ba chữ số khác nhau:
  987
 • c) Tính hiệu số của hai số đó:
  Chỉ điền kết quả
  36
  1023 – 987 = 36.
 • 5: Điền số vào chỗ chấm: 2010m – 1km 5m = ………… m
  2010m – 1km 5m = 2010m – 1005m = 1005m
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 432
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

  Xem thêm