Bài tập Toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10000

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức về So sánh các số trong phạm vi 10000, VnDoc xin giới thiệu bài test So sánh các số trong phạm vi 10000. Mời các em làm bài test sau đây để thành thục hơn phần kiến thức này nhé

Bài tập Toán lớp 3: So sánh các số trong phạm vi 10000 là bài ôn tập chương 3 môn Toán lớp 3 có đáp án. Đề được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Tải đề và đáp án tại đây: So sánh các số trong phạm vi 10000

 • 1. Viết tiếp cho đầy đủ
 • a) Trong hai số:
 • – Số nào có ít chữ số hơn thì ……………………
 • – Số nào có nhiều chữ số hơn thì …………………
 • b)
 • – Số nào có chữ số bé hơn thì ………………
 • – Số nào có chữ số lớn hơn thì
 • c) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó ………………
 • 2. Cho các số 5627, 5672, 5638, 5683, 5674, 5647
 • a) Viết các số đó theo thứ tự tự bé đến lớn:
  Điền các số cách nhau bằng dấu phẩy
  5627, 5638, 5647, 5672, 5674, 5683
 • b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé
  5683, 5674, 5672, 5647, 5638, 5627
 • c) Số bé nhất trong các số đó là: …………
  5627
 • d) Số lớn nhất trong các số đó là: ……
  5683
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 266
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

Xem thêm