Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 3

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 3 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi về môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết giúp bạn đọc có thể ôn tập được về Lịch sử Đảng. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập thật tốt nhé. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây.

Mời các bạn cùng tham khảo các phần khác trong bộ câu hỏi trắc nghiệm:

 • Câu 1.

  Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

 • Câu 2.

  Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

 • Câu 3.

  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?

 • Câu 4.

  Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3 - 2 - 1930) thông qua các văn kiện nào sau đây:

 • Câu 5.

  Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng?

 • Câu 6.

  Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?

 • Câu 7.

  Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

 • Câu 8.

  Vào thời điểm nào Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bản Báo cáo về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • Câu 9

  Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

 • Câu 10.

  Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 là:

 • Câu 11.

  Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

 • Câu 12.

  Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?

 • Câu 13.

  Cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930 bắt đầu bị đế quốc Pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?

 • Câu 14.

  Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?

 • Câu 15.

  Chính quyền Xô viết ở một số vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh được thành lập trong khoảng thời gian nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 22.764
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm