Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 4

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 4 để bạn đọc cùng tham khảo và làm tài liệu ôn tập.

Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, qua đây bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập nhé. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu khác:

 • Câu 1.

  Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

 • Câu 2.

  Luận cương Chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

 • Câu 3.

  Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương 10 - 1930 do ai chủ trì?

 • Câu 4.

  Hội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 đã cử ra bao nhiêu uỷ viên?

 • Câu 5.

  Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

 • Câu 6.

  Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản họp ở Matxcơva vào thời gian nào?

 • Câu 7.

  Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?

 • Câu 8.

  Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?

 • Câu 9.

  Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?

 • Câu 10.

  Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở đâu khi nào?

 • Câu 11.

  Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”

 • Câu 12.

  Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936 - 1939 là gì?

 • Câu 13.

  Cho biết đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936 - 1939?

 • Câu 14.

  Phong trào Đông Dương Đại hội sôi nổi nhất năm nào?

 • Câu 15.

  Trong cao trào dân chủ 1936 - 1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 10.434
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm