Trắc nghiệm Bài 1: Thành phần nguyên tử

Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 1 Thành phần nguyên tử 

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 1: Thành phần nguyên tử sách kết nối tri thức gồm 10 câu hỏi tổng hợp các kiến thức từ cơ bản bám sát kiến thức nội dung Hóa 10 bài 2. Toàn bộ các câu hỏi đảm bảo củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng trả lời câu hỏi dành cho các bạn học sinh. 

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hóa Học 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Các hạt cơ bản cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử là:

 • Câu 2.

  Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại?

 • Câu 3.

  Các hạt cơ bản cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

 • Câu 4.

  Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

 • Câu 5.

  Nguyên tử trung hòa về điện nên:

 • Câu 6.

  Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?

 • Câu 7.

  Điện tích hạt nhân do hạt nào quyết định?

 • Câu 8.

  Vào năm 1987, nhà bác học nào đã phát hiện ra sự tồn tại của các hạt electron khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 537
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm