Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 13 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 13 KNTT Online

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 13 KNTT được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 13 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là

 • Câu 2:

  Một phân tử nước có thể tạo liên kết hydrogen tối đa với bao nhiêu phân tử nước khác?

 • Câu 3:

  Liên kết hydrogen có tính chất nào sau đây?

 • Câu 4:

  Nguyên nhân làm cho các liên kết phân cực là

 • Câu 5:

  Giữa các phân tử C2H5OH

 • Câu 6:

  Số phát biểu đúng về sự tạo thành liên kết hydrogen?

  (1) Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…;

  (2) Nguyên tử liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết;

  (3) Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử thuộc nhóm kim loại kiềm và kiềm thổ;

  (4) Nguyên tử liên kết với hydrogen phải có cấu hình electron bền vững.

 • Câu 7:

  Liên kết hydrogen có ảnh hưởng như thế nào tới tính chất vật lý của nước?

 • Câu 8:

  Tương tác van der Waals là

 • Câu 9:

  Tương tác van der Waal có ảnh hưởng gì đến nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất?

 • Câu 10:

  Khi khối lượng phân tử tăng thì tương tác van der Waals như thế nào?

 • Câu 11:

  Tại sao ở nhiệt độ phòng fluorine, chlorine là những chất khí, còn bromine là chất lỏng?

 • Câu 12:

  Nhiệt độ nóng chảy của các phân tử trong dãy halogen được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là?

 • Câu 13:

  Liên kết hydrogen thường được biểu diễn như thế nào?

 • Câu 14:

  Trong phân tử, khi các electron di chuyển tập trung về một phía bất kì của phân tử sẽ hình thành nên các

 • Câu 15:

  Tại sao khi chưng cất rượu, C2H5OH bay hơi trước H2O mà C2H5OH có khối lượng phân tử lớn hơn H2O?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm