Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 16 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết sẽ giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng tham khảo và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Chất khử là chất

 • Câu 2:

  Chất oxi hoá là chất

 • Câu 3:

  Chọn phát biểu không hoàn toàn đúng

 • Câu 4:

  Trong phản ứng oxi hóa – khử

 • Câu 5:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Câu 6:

  Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo chiều tạo thành

 • Câu 7:

  Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?

 • Câu 8:

  Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là:

 • Câu 9:

  Số oxi hóa của oxygen trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là:

 • Câu 10:

  Cho sơ đồ phản ứng:

  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

  Sau khi cân bằng, hệ số của các chất tương ứng là:

 • Câu 11:

  Cho quá trình: Fe2+ → Fe3+ + 1e

  Đây là quá trình

 • Câu 12:

  Cho quá trình: NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O

  Đây là quá trình:

 • Câu 13:

  Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là:

 • Câu 14:

  Khi cho Cu­2S tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: Cu(NO3)2; H2SO4; NO và H2O. Số electron mà 1 mol Cu­2S đã nhường là:

 • Câu 15:

  Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 47
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm