Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 5 có đáp án, nội dung câu hỏi đảm bảo bán sát kiến thức, chương trình học. Toàn bộ các câu hỏi sẽ giúp bạn đọc củng cố kiến thức, cũng như nâng cao kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi dành cho các bạn học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hoá 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chu kì là:

 • Câu 2.

  Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp không theo nguyên tắc nào?

 • Câu 3.

  Trong bảng tuần hoàn, chu kỳ nhỏ là những chu kỳ nào sau đây?

 • Câu 4.

  Sulfur dạng kem bôi được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Nguyên tử sulfur có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguyên tử sulfur?

 • Câu 5.

  Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm A (trừ He) có cùng

 • Câu 6.

  Vị trí của nguyên tố có Z = 17 trong bảng tuần hoàn là

 • Câu 7.

  Cấu hình e của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X thuộc:

 • Câu 8.

  Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p3. Hãy xác định câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử X

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm