Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 4 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 4 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 4 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được VnDoc.com tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Biểu thức nào sau đây không đúng?

 • Câu 2:

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 36; trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Kí hiệu nguyên tử của X l

 • Câu 3:

  Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

 • Câu 4:

  Trong trường hợp nào dưới đây, Y không phải là khí hiếm:

 • Câu 5:

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của P (Z = 15) là

 • Câu 6:

  Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3s. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3s và có năm electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 3. Nguyên tố X, Y lần lượt là

 • Câu 7:

  Số loại phân tử HCl được hình thành từ 3 đồng vị _{1}^{1}\textrm{H}_{1}^{2}\textrm{H}, _{1}^{3}\textrm{H} và 2 đồng vị _{17}^{35}\textrm{Cl}_{17}^{37}\textrm{Cl}

 • Câu 8:

  Cấu hình electron nguyên tử của Fe2+ (Z = 26) là

 • Câu 9:

  Số electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử N (Z = 7) là

 • Câu 10:

  Số nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1

 • Câu 11:

  Số loại phân tử HCl được hình thành từ 3 đồng vị và 2 đồng vị là 

 • Câu 12:

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Cl (Z = 17) là

 • Câu 13:

  Biểu thức nào sau đây đúng?

 • Câu 14:

  Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị với thành phần phần trăm số nguyên tử _{35}^{79}\textrm{Br} là 50,70%; còn lại là đồng vị _{35}^{79}\textrm{Br}. Nguyên tử khối trung bình của bromine là:

 • Câu 15:

  Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63Cu là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 9
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm