Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Kết nối tri thức được biên soạn là bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 8 ONLINE Có đáp án, bám sát nội dung chương trình bài học, giúp bạn đọc củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo. 

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hoá 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 

 • Câu 1.

  Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần

 • Câu 2.

  Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

 • Câu 3.

  Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

 • Câu 4.

  Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 7. Nguyên tố A thuộc nhóm

 • Câu 5.

  Nguyên tử chromium có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d54s1. Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là

   

 • Câu 6.

  Cho các nguyên tố A, D, E, G có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14, 17. Thứ tự tính phi kim giảm dần của các nguyên tố trên (biết độ âm điện của G lớn hơn A) là:

 • Câu 7.

  Tính bazơ tăng dần trong dãy:

 • Câu 8.

  Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, Oxide cao nhất của X chứa 53,3% oxygen về khối lượng. X là nguyên tố nào sau đây

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 133
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm