Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 22 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 22 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 22 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Số oxi hóa của halogen trong hợp chất hydrogen halide là

 • Câu 2:

  Nhận xét nào sau đây về hydrogen chlorua là không đúng?

 • Câu 3:

  Dung dịch acid nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

 • Câu 4:

  Cho các phản ứng sau:

  4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

  2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

  14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

  6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

  16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

  Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

 • Câu 5:

  Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl?

 • Câu 6:

  Bình chứa làm bằng chất liệu nào sâu đây có thể đựng được dung dịch acid HF?

 • Câu 7:

  Chất nào sau đây được ứng dụng dùng để tráng phim ảnh?

 • Câu 8:

  Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng một muối clorua kim loại?

 • Câu 9:

  Muối nào sau đây không tan trong nước?

 • Câu 10:

  Chỉ dùng duy nhất một loại thuốc thử là AgNO3 có thể nhận ra tối đa bao nhiêu chất trong các dung dịch sau: NaF, NaCl, NaBr, NaI?

 • Câu 11:

  Muối ăn được sản xuất bằng phương pháp nào?

 • Câu 12:

  Cho các phản ứng hóa học sau:

  (a) I2 + NaCl

  (b) NaBr + H2SO4 (đặc)

  (c) NaF + AgNO3

  (d) NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)

  (e) KMnO4 + HCl

  Số phản ứng hóa học xảy ra là? (Biết các điều kiện có đủ).

 • Câu 13:

  X là một loại muối halide, là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa chất để điều chế Cl2, H2, NaOH, nước Gia-ven,.. đặc biệt quan trọng trong bảo quản thực phẩm và làm gia vị thức ăn. X là

 • Câu 14:

   Dãy acid nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit?

 • Câu 15:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Acid HF hòa tan được thủy tinh.

  (2) Phương pháp điều chế HF là cho CaF2 tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

  (3) AgF tan trong nước còn AgBr không tan.

  (4) Tính acid của HF mạnh hơn HCl.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 53
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm