Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17 KNTT Online

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17 KNTT được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Phản ứng tỏa nhiệt là gì?

 • Câu 2:

  Phản ứng thu nhiệt là gì?

 • Câu 3:

  Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

 • Câu 4:

  Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định được gọi là gì?

 • Câu 5:

  Điều kiện chuẩn của biến thiên enthalpy là?

 • Câu 6:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Câu 7:

  Kí hiệu của nhiệt tạo thành chuẩn là?

 • Câu 8:

  Đơn vị của nhiệt tạo thành chuẩn là?

 • Câu 9:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 10:

  Phản ứng nào trong các phản ứng dưới đây là phản ứng thu nhiệt?

 • Câu 11:

  Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào?

  Cu(OH)2(s) \overset{t^{o}}{\rightarrow} CuO(s)+H2O(l) \Delta {_{r}}H_{298}^{o} =+9,0kJ

 • Câu 12:

  Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:

  CH4(g)+2O2(g) \overset{t^{o}}{\rightarrow} CO2(g)+2H2O(g)

  biết nhiệt tạo thành \Delta {_{f}}H_{298}^{o} của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

 • Câu 13:

  Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

  C3H6(g) + H2(g) → C3H8(g)

  Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

 • Câu 14:

  Công thức nào sau đây đúng?

 • Câu 15:

  Cho các phát biểu sau

  (1) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường.

  (2) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.

  (3) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.

  (4) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hóa học trong đó có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường.

  Các phát biểu sai là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 215
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm