Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 20 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 20 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 20 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Cho phản ứng: 2NO + O2 \overset{t^{o}}{\rightarrow} 2NO2

  Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi nào?

 • Câu 2:

  Nhận định nào dưới đây là đúng?

 • Câu 3:

  Cho các yếu tố sau:

  (a) Nồng độ

  (b) Nhiệt độ

  (c) Chất xúc tác

  (d) Áp suất

  (e) Khối lượng chất rắn

  (f) Diện tích bề mặt chất rắn

  Có mấy yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

 • Câu 4:

  Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào xảy ra nhanh?

 • Câu 5:

  Phát biểu nào sau đây sai?

 • Câu 6:

  Khi nào tốc độ của phản ứng tăng?

 • Câu 7:

  Cho phản ứng Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

  Có thể tính tốc độ phản ứng theo

 • Câu 8:

  Việc làm nào dưới đây thể hiện sự ảnh hưởng của diện tích bề mặt đến tốc độ phản ứng: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

 • Câu 9:

  Năng lượng hoạt hóa là gì?

 • Câu 10:

  Đại lượng nào đặc trưng cho sự nhanh chậm của phản ứng trong một khoảng thời gian?

 • Câu 11:

  Hệ số nhiệt độ Van’t Hoff γ có ý nghĩa gì?

 • Câu 12:

  Cho phản ứng: 2SO2 + O2 t° ⇄ ⇄ t° 2SO3

  Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào khi tăng nồng độ của khí SO2 lên 3 lần?

 • Câu 13:

  Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2

  Lúc đầu nồng độ Br2 là 0,045 mol/L, sau 90 giây phản ứng nồng độ Br2 là 0,036 mol/L. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 90 giây tính theo Br2 là?

 • Câu 14:

  Yếu tố nào sau đây làm tăng tốc độ phản ứng nhưng nó không bị biến đổi về lượng và chất sau phản ứng?

 • Câu 15:

  Tủ lạnh để bảo quản thức ăn là ứng dụng cho yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

  Xem thêm