Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 23 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 23 KNTT Online

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 23 KNTT được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

 • Câu 2:

  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là

 • Câu 3:

  Số oxi hóa của chlorine trong các hợp chất HCl, NaClO và KClO3 lần lượt là

 • Câu 4:

  Trong các phản ứng hóa học, bromine thể hiện

 • Câu 5:

  Khi nung nóng, iodine rắn chuyển ngay thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

 • Câu 6:

  Chất nào sau đây được ứng dụng dùng để tráng phim ảnh?

 • Câu 7:

  Có 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O), bột đá vôi CaCO3). Chỉ dùng chất nào dưới đây là nhận biết ngay được bột gạo?

 • Câu 8:

  Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

 • Câu 9:

  Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O --> 2HCl + H2SO4. Trong phản ứng trên, chlorine là chất

 • Câu 10:

  Cho phương trình hóa học: KMnO4 + HCl ---> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Hệ số cần bằng của các chất lần lượt là:

 • Câu 11:

  Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl là

 • Câu 12:

  Phản ứng nào sau đây xảy ra không tạo muối FeCl2?

 • Câu 13:

  Phản ứng nào sau đây HCl thể hiện tính oxi hóa?

 • Câu 14:

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

 • Câu 15:

  Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 38
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm