Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử được VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 nội dung bảo đảm bám sát kiến thức nội dung Hóa 10 bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử KNTT. Toàn bộ các câu hỏi sẽ giúp bạn đọc củng cố kiến thức, cũng như nâng cao kĩ năng trả lời các dạng câu hỏi dành cho các bạn học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hóa Học 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Sự chuyển động của electron trong nguyên tử theo mô hình hiện đại theo quỹ đạo như thế nào?

 • Câu 2.

  Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

 • Câu 3.

  Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron chiếm các mức năng lượng

 • Câu 4.

  Phát biểu nào sau đây đúng?

 • Câu 5.

  Phân lớp 3d có số electron tối đa là

 • Câu 6.

  Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân

 • Câu 7.

  Nguyên tố X có Z = 17. Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X thuộc lớp

 • Câu 8.

  Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) ở trạng thái cơ bản là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 544
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm