Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

Trắc nghiệm Hóa 10 Kết nối tri thức Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm được VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 6 có đáp án, nội dung câu hỏi đảm bảo bán sát kiến thức, chương trình học. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập, củng cố kiến thức. 

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hoá 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Đại lượng nào sau đây trong nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?

 • Câu 2.

  Bán kính nguyên tử của nguyên tố nào sau đây nhỏ nhất trong bảng tuần hoàn?

 • Câu 3.

  Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử?

 • Câu 4.

  Cấu hình electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố nhóm IIA trong bảng tuần hoàn đều là

 • Câu 5.

  Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

 • Câu 6.

  Có bốn nguyên sau: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là

 • Câu 7.

  Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhận thì:

 • Câu 8.

  Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13, 19. Phát biểu nào sau đây đúng

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 300
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm