Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 10 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 10 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 10 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 10 KNTT được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 KNTT có đáp án kèm theo. Bài viết giúp bạn đọc có thể trảu dồi được nội dung kiến thức của bài học. Mời bạn đọc cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Liên kết hóa học là?

 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 3:

  Khi nguyên tử oxygen nhận thêm 2 electron thì ion tạo thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nào?

 • Câu 4:

  Nguyên tử aluminium nhường đi 3 electron thì ion tạo thành có cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố nào?

 • Câu 5:

  Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm Argon khi tham gia hình thành liên kết hóa học?

 • Câu 6:

  Khi nguyên tử nhận electron thì ion tạo thành mang điện tích gì?

 • Câu 7:

   Khi hình thành liên kết hóa học trong phân tử Cl2, mỗi nguyên tử Chlorine góp chung bao nhiêu electron theo quy tắc octet?

 • Câu 8:

  Khí hiếm nào không có 8 elctron lớp ngoài cùng?

 • Câu 9:

  Nguyên tử có cấu hình electron bền vững là

 • Câu 10:

  Trong phân tử CaCl2 nguyên tử Calcium nhường hay nhận bao nhiêu electron?

 • Câu 11:

  Mô tả sự hình thành ion của nguyên tử Mg (Z = 12) theo quy tắc octet là

 • Câu 12:

  Trong các nguyên tử của các nguyên tố sau: Ca, Cl, Fe, O, Mg. Có bao nhiêu nguyên tử có xu hướng nhận thêm electron để đạt tới cấu hình bền vững?

 • Câu 13:

  Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +11. Khi hình thành liên kết hóa học X có xu hướng

 • Câu 14:

  Nguyên nhân hình thành liên kết giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể là?

 • Câu 15:

  Các electron nào được tham gia vào quá trình tạo thành liên kết trong các phản ứng hóa học?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm