Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 12 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Qua bài viết này bạn đọc có thể trau dồi được nội dung kiến thức của bài học cũng như rèn luyện được kỹ năng làm bài trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Liên kết tạo thành do sự góp chung electron thuộc loại liên kết

 • Câu 2:

  Liên kết cộng hóa trị phân cực thường là liên kết giữa

 • Câu 3:

  Liên kết cộng hóa trị không phân cực thường là liên kết giữa

 • Câu 4:

  Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây không phải là hợp chất cộng hoá trị?

 • Câu 5:

  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2S là loại liên kết nào sau đây (biết độ âm điện của nguyên tử H là 2,2 và S là 2,58)?

 • Câu 6:

  Trong phân tử CO2 có chứa loại liên kết nào sau đây (biết độ âm điện của nguyên tử C là 2,55 và O là 3,44)?

 • Câu 7:

  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết

 • Câu 8:

  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết

 • Câu 9:

  Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

 • Câu 10:

  Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết

 • Câu 11:

  Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không cực?

 • Câu 12:

  Dãy gồm các hợp chất đều có liên kết cộng hóa trị là

 • Câu 13:

  Cho độ âm điện của các nguyên tố H (2,2) ; O (3,44) ; C (2,55) ; Cl (3,16); S (2,58). Hãy cho biết trong các hợp chất sau: H2O ; HCl ; H2S ; CH4 ; CO2; CCl4, chất nào có chứa liên kết cộng hóa trị phân cực?

 • Câu 14:

  Hợp chất nào sau đây có chứa liên kết ion trong phân tử:

 • Câu 15:

  Chọn đáp án đúng: Dãy gồm các chất chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực là?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 12
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm