Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 7 Kết nối tri thức Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Trắc nghiệm Hóa 10 KNTT Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì được biên soạn là bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 7 có đáp án, bám sát nội dung chương trình bài học, giúp bạn đọc củng cố kiến thức, nâng cao kĩ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo. 

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Kết nối tri thức Hoá 10 và SBT Hóa 10 Kết nối tri thức đầy đủ chi tiết sau đây:

 

 • Câu 1.

  R là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của R là

 • Câu 2.

  Nguyên tố R thuộc nhóm A, nguyên tố R có công thức oxit cao nhất R2O7, công thức hợp chất khí của nguyên tố R với hiđro là:

 • Câu 3.

  Cho các oxide sau: Na2O, Al2O3, MgO, SiO2. Thứ tự giảm dần tính base là

 • Câu 4.

  Cho các nguyên tố X, Y, Z với sô hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • Câu 5.

  Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là:

 • Câu 6.

  Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần hoàn và công thức hợp chất khí với hiđro của X là:

 • Câu 7.

  Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Công thức hợp chất khí với hidro là:

 • Câu 8.

  Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 332
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm