Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 11 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 11 KNTT Online

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 11 KNTT được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Khi nguyên tử nhường hoặc nhận electron sẽ tạo thành

 • Câu 2:

  Khi nguyên tử nhường electron sẽ tạo thành

 • Câu 3:

  Khi nguyên tử nhận electron sẽ tạo thành

 • Câu 4:

  Cho dãy các ion: Na+, Al3+, SO42-, NH4+, NO3-, Cl-, Ca2+. Số cation trong dãy trên là

 • Câu 5:

  Quá trình tạo thành ion Al3+ nào sau đây là đúng?

 • Câu 6:

  Quá trình tạo thành ion Ca2+ nào sau đây là đúng?

 • Câu 7:

  Quá trình tạo thành ion O2- nào sau đây là đúng?

 • Câu 8:

  Quá trình tạo thành ion Cl- nào sau đây là đúng?

 • Câu 9:

  Nguyên tử của nguyên tố oxi có 6 electron ở lớp ngoài cùng, khi tham gia liên kết với các nguyên tố khác, oxi có xu hướng:

 • Câu 10:

  Nguyên tử của nguyên tố clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng, khi tham gia liên kết với các nguyên tố khác, oxi có xu hướng:

 • Câu 11:

  Cho Na (Z =11), Mg (Z=12), Al (Z =13), khi tham gia liên kết thì các nguyên tử Na, Mg, Al có xu hướng tạo thành ion:

 • Câu 12:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ion?

 • Câu 13:

  Liên kết ion có bản chất là

 • Câu 14:

  Liên kết ion thường tạo thành giữa hai nguyên tử

 • Câu 15:

  Phân tử KCl được hình thành do

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm