Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 19 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 19 KNTT Online

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 19 KNTT để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Để xác định được mức độ phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm nào sau đây?

 • Câu 2:

  Tốc độ phản ứng là

 • Câu 3:

  Nhận định nào dưới đây đúng?

 • Câu 4:

  Đối với phản ứng có chất khí tham gia thì nhận định nào dưới đây đúng?

 • Câu 5:

  Nhận định nào dưới đây đúng?

 • Câu 6:

  Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?

 • Câu 7:

  Khi nhiệt độ tăng lên 10o tốc độ của một phản ứng hóa học tăng lên 3 lần. Điều khẳng định nào dưới đây là đúng?

 • Câu 8:

  Trong các yếu tố: (1) nhiệt độ; (2) nồng độ; (3) áp suất; (4) diện tích tiếp xúc. Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của chất rắn là

 • Câu 9:

  Thực hiện phản ứng: 2H2O2 (l) → 2H2O (l) + O2 (k)

  Cho các yếu tố: (1) tăng nồng độ H2O2, (2) giảm nhiệt độ, (3) thêm xúc tác MnO2. Những yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng là

 • Câu 10:

  Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch acid HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây?

 • Câu 11:

  Tốc độ phản ứng tăng lên khi:

 • Câu 12:

  Khi ninh (hầm) thịt cá, người ta sử dụng những cách sau.

  (1) Dùng nồi áp suất (3) Chặt nhỏ thịt cá.

  (2) Cho thêm muối vào. (4) Nấu cùng nước lạnh.

  Cách làm cho thịt cá nhanh chín hơn là:

 • Câu 13:

  Chọn câu đúng trong các câu dưới đây?

 • Câu 14:

  Cho phản ứng sau: X + Y → Z + T. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng?

 • Câu 15:

  Người ta thường sử dụng nhiệt độ của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi. Biện pháp kĩ thuật nào sau đây không sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng nung vôi?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm