Trắc nghiệm bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6 Thứ tự thực hiện các phép tính 

Trắc nghiệm bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính sách Cánh Diều có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1

  Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện theo thứ tự nào? 

 • Câu 2.

  Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây đúng với biểu thức có dấu ngoặc?

 • Câu 3.

   Kết quả của phép tính 20 x 45 + 25 x 35 - 100

 • Câu 4.

   Giá trị của biểu thức C = 12 : [450 : (125 + 25 . 4)] là:

 • Câu 5.

   Kết quả của biểu thức 3 . 103 + 2 . 102 – 5 . 10 là: 

 • Câu 6.

   Tính giá trị của biểu thức A = a 2 – 2ab + b 2 khi a = 3, b = 1 

 • Câu 7.

   Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn 24 . x – 32 . x = 145 – 255 : 51. 

 • Câu 8.

   Giá trị của (x) bằng bao nhiêu thì thỏa mãn 240 - [ 23 + (13 + 24.3 - x)] = 132 

 • Câu 9.

   Số dân của một huyện năm 2019 là 3405 người. Năm 2020 số dân của huyện đó tăng thêm 1250 người. Đến năm 2021 số dân tiếp tục tăng 980 người so với năm 2020. Hỏi năm 2021, số dân của huyện đó là bao nhiêu? 

 • Câu 10.

  Bạn Hằng vào nhà sách mua đồ dùng học tập các loại như sau: 20 quyển vở; 2 hộp bút, mỗi hộp 20 chiếc; 2 hộp màu sáp và một bộ thước kẻ. Tổng số tiền Hằng phải thanh toán là 275 000 đồng. Hằng chỉ nhớ giá tiền của một quyển vở là 5 000 đồng, giá của một chiếc bút là 3 000 đồng và bộ thước kẻ giá 15 000 đồng. Hãy tính giúp Hằng xem giá một hộp màu sáp là bao nhiêu tiền. 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 333
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm