Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

Trắc nghiệm bài 10: Số nguyên tố. Hợp số có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.

  Khẳng định nào sau đây sai?

 • Câu 2.

  Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 3.

  Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó, có bao nhiêu số là hợp số ?

 • Câu 4.

  Số nguyên tố có mấy ước?

 • Câu 5.

  Kết quả của phép tính nào sau đây là số nguyên tố.

 • Câu 6.

  Cho nguyên tố p chia cho 42 có số dư r là hợp số. Tìm r.

 • Câu 7.

  Tìm tất cả các số tự nhiên n để n2+16n là số nguyên tố.

 • Câu 8.

  Số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau nhỏ nhất chia hết cho các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 5 là:

 • Câu 9.

  Tìm số nguyên tố p sao cho:

  p + 4; p + 8 là số nguyên tố;

 • Câu 10

  Cho hai số A = 11 . 12 . 13 + 14 . 15 và B = 11 . 13. 15 + 17 . 19 . 23. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 564
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 CD

  Xem thêm