Trắc nghiệm Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm Bài 2: Tập hợp các số nguyên để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Chọn câu đúng. 

 • Câu 2.

  Điểm cách -1 bốn đơn vị theo chiều âm là:

 • Câu 3.

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 4.

   Điểm - 2 cách điểm 7 theo chiều dương bao nhiêu đơn vị?

 • Câu 5.

  Nếu 40m biểu diễn độ cao là 40m thì −25m biểu diễn độ sâu dưới mực nước biển là kết quả nào sau đây?

 • Câu 6.

  Cho tập hợp A = {-2; 0; 3; 6} . Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là:

 • Câu 7.

  Cho các số: 9; 45; – 32; – 78; 0. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần ta được:

 • Câu 8.

  Cho E = {− 4; 2; 0; − 1; 7; − 2020}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc E và là số nguyên âm.

 • Câu 9

  Trên trục số điểm A cách gốc 5 đơn vị về phía bên trái, điểm B cách điểm A là 4 đơn vị về phía bên phải. Hãy cho biết điểm B cách gốc bao nhiêu đơn vị?

 • Câu 10.

  Có bao nhiêu số nguyên nằm giữa – 4 và 5 là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 324
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm