Trắc nghiệm Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Trắc nghiệm Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên sách Cánh Diều có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Kết quả của phép tính 105 × 232 là:

 • Câu 2.

  Thương của phép chia số 675 cho số 3 là:

 • Câu 3.

  Cho phép tính: 235678 : 345. Chọn kết luận đúng.

 • Câu 4.

  Cho phép tính 12 × 5 = 60. Chọn câu sai

 • Câu 5.

  Cho r là số dư trong phép chia a cho b (với b ≠ 0). Khi đó:

 • Câu 6.

  Thực hiện phép tính (56 . 35 + 56 . 18) : 53. Kết quả là:

 • Câu 7.

  Số tự nhiên x nào dưới đây thỏa mãn: 2 022 . (x – 2 022) = 2 022.

 • Câu 8.

  Một quyển vở kẻ ngang 200 trang có giá 18 000 đồng. Với 400 000 đồng, bạn có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở loại này?

 • Câu 9.

  Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh A = 1 987 657 . 1 987 655 và B = 1 987 656 . 1 987 656.

 • Câu 10

  Tính nhanh 125 . 1 975 . 4 . 8 . 25?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 800
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 CD

  Xem thêm