Trắc nghiệm Bài 1: Số nguyên âm

 Bài 1: Số nguyên âm 

Trắc nghiệm Bài 1: Số nguyên âm để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1.

  Chiều từ trái sang phải trong trục số được gọi là?

 • Câu 2.

  Cho các số: - 9; -87; -124; 0; 23; 58. Có bao nhiêu số nguyên âm trong các số đã cho?

 • Câu 3.

  Trên trục số, điểm cách điểm 0 bốn đơn vị theo chiều âm là:

 • Câu 4.

  Cho các số nguyên sau, hãy chọn đáp án đúng

 • Câu 5.

  Độ sâu trung bình của toàn bộ đại dương là 3 500 m dưới mực nước biển. Số nguyên âm biểu thị độ sâu đó là:

 • Câu 6.

  Nhà toán học Euclid sống vào thế kỉ 3 TCN, số nguyên âm biểu thị thế kỉ đó là:

 • Câu 7.

  Nếu 20°C biểu diễn 20 độ trên 0°C thì – 5°C biểu diễn:

 • Câu 8.

  Dãy nào dưới đây gồm hai số nguyên âm và một số tự nhiên?

 • Câu 9.

  Cho tập hợp A = {– 5; – 8; 0; 14; – 70; 65; – 450}.

  Số phần tử là số nguyên âm có trong tập hợp A là:

 • Câu 10.

  Để thoả mãn biểu thức, 43x - 12.3 = 265. x bằng bao nhiêu:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 300
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm