Trắc nghiệm bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trắc nghiệm bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có đáp án chi tiết để các em học sinh so sánh đối chiếu cho bài làm của mình. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp chương trình học sách Cánh Diều để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học.

Tham khảo lời giải SGK, SBT sách Toán lớp 6 Cánh Diều:

 • Câu 1

  Chọn câu sai:

 • Câu 2.

  Số nào chia hết cho 9 trong các số sau đây?

 • Câu 3.

   Tìm số chia hết cho 3: 1546; 1527; 2468; 1011.

 • Câu 4.

  Tìm chữ số a và b sao cho a – b = 4 và 87ab ⋮ 9

 • Câu 5.

   Số nào trong các số sau đây là bội của cả 2, 3, 5 và 9?

 • Câu 6.

   Tổng (hiệu) chia hết cho 3 là:

 • Câu 7.

  Tìm số thích hợp ở dấu * để số \overline{3 * 7}chia hết cho 9.

 • Câu 8.

   Tìm các chữ số x,y biết rằng: \overline{41 x 3 y} chia hết cho 2,5 và 9

 • Câu 9.

  Có bao nhiêu cặp số a; b sao cho số \overline{67 a b} chia hết cho 9 và chia cho 5 dư 3.

 • Câu 10.

  Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau sao cho số đó chia hết cho 3 là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 59
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm