Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 25/04)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Ngày 25/04 là đề luyện Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau có đáp án giúp các em tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để các em học sinh lớp 3 có thể học trực tuyến tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ tài liệu trực tuyến phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 cho các em học sinh luyện tập. Đây là các bài tập online, các con có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra ngay kết quả của mình sau khi làm xong.

Mời các em làm đề trực tuyến Toán và Tiếng Việt tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 3 có đáp án - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 25/4)

 • Task 1. Chọn đáp án đúng.
 • 1. ……….. is this? it’s a pencil case.
 • 2. What are these? …………………… markers.
 • 3. ……………. this your crayon? No, it isn’t.
 • 4. ……………… these your crayons? No, they aren’t.
 • 5. Em nói thế nào khi muốn hỏi vật gì đó mà em không biết?
 • 6. Em hỏi thế nào khi không biết chính xác đó có phải là một quyển vở không?
 • 7. What are these? …………………….. are tables.
 • 8. Are …………… pens? Yes, they are
 • 9. ………………….. are the crayons? They are yellow.
 • 10. Are these pencil cases? …………………....
 • 11. “đây có phải là những chiếc bút màu của bạn không?”
 • 12. “Đây là những cái gì?”
 • 13. They are…………………………..
 • 14. What color ……………. your pens? They are blue.
 • 15. What ……….. these? They are correction pens.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 841
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm