Đề ôn tập ở nhà lớp 3 có đáp án - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 29/4)

Học trực tuyến lớp 3 môn Toán 

VnDoc gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập trực tuyến lớp 3 - Ngày 29/4 môn Toán bao gồm các bài tập khác nhau như tính giá trị biểu thức, điền giá trị thích hợp vào chỗ trống..., cho các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhằm bổ trợ kiến thức cho các em học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu tới các em học sinh bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3. Đây là những bài tập được để dưới dạng trực tuyến, các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp để biết được kết quả của con ngay sau khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn chi tiết cho các em hiểu cách làm hơn.

Lưu ý: Để làm được bài trắc nghiệm trực tuyến này, mời các bạn kéo xuống và nhấn vào nút Bắt đầu ngay

 • 1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán
 • Câu 1. Số chín nghìn tám trăm mười hai viết là:
 • Câu 2. Số liền trước số 7895 là:
 • Câu 3. Chu vi hình vuông là 96 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:
 • Câu 4. Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?
 • Câu 5: Đặt tính rồi tính:
 • a. 2017 + 2195 =
  4212
 • b. 4309 – 815 =
  3494
 • c. 1305 x 7 =
  9135
 • d. 1537 : 4 =
  Nếu phép chia có dư, các em điền kết quả như ví dụ sau: 34 (dư 2)
  384 (dư 1)
 • Câu 6: Tính giá trị các biểu thức sau:
 • (1060 + 151) x 8 =
  9688
  (1060 + 151) x 8 = 1211 x 8 = 9688
 • 1302 x (37 - 29) =
  10416
  1302 x (37 - 29) = 1302 x 8 = 10416
 • 120 : (36 : 6) =
  20
  120 : (36 : 6) = 120 : 6 = 20
 • Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
 • 2 dam 4m = .......m
  24
 • 7 hm 50 m =.......m
  750
  7 hm 50 m =700m + 50m = 750m
 • 17 hm 5 dam = ........dam
  175
  17 hm 5 dam =170 dam + 5 dam = 175 dam
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
88 5.365
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm