Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu luyện thi học kì 2 môn Toán lớp 3, VnDoc biên soạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 bao gồm cả 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả. 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online với đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề toán lớp 3 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Mời các em luyện tiếp: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 2

 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số liền trước của số 28592 là số:
 • Câu 2: Số 83952 được đọc là:
 • Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 5m4dm = …cm là:
 • Câu 4: Hình chữ nhât có chiều dài 10cm và chiều rộng 7cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là:
 • Câu 5:

  Mọi ngày Nam đi từ nhà lúc 7 giờ và tới trường lúc 7 giờ 15 phút. Hôm nay Nam dậy sớm nên đi từ nhà lúc 7 giờ kém 15 phút và tới trường lúc 7 giờ kém 5 phút. Hỏi hôm nay Nam đi từ nhà tới trường hết bao nhiêu thời gian?

 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt rồi tính
 • a, 72942 + 16345 =
  89287
 • b, 86498 - 38283 =
  48215
 • c, 15369 x 3 =
  46107
 • d, 89868 : 4 =
  22467
 • Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
 • a, 728 : (3 + 4) =
  Điền kết quả cuối cùng của biểu thức
  104
  a, 728 : (3 + 4) = 728 : 7 = 104
 • b, 92747 - 7384 x 8 =
  33963
  b, 92747 - 7384 x 8 = 92747 - 58784 = 33963
 • Bài 3: Tìm X, biết:
 • a, 85390 : X = 25 : 5
  X =
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của X
  17078

  a, 85390 : X = 25 : 5

  85390 : X = 5

  X = 85390 : 5

  X = 17078

 • b, X x 6 + 7395 = 10347
  X =
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của X
  492

  b, X x 6 + 7395 = 10347

  X x 6 = 10347 - 7395

  X x 6 = 2952

  X = 2952 : 6

  X = 492

 • Bài 4: Lan mua 4 cái bút cùng loại phải trả 24000 đồng. Hỏi nếu Lan mua một tá bút như vậy phải trả bao nhiêu tiền?

  Lan mua một tá bút thì phải trả số tiền là: ......  (đồng)

  72000

  Một tá bút bằng 12 cái bút

  Giá tiền của một chiếc bút là:

  24000 : 4 = 6000 (đồng)

  Lan mua một tá bút thì phải trả số tiền là:

  6000 x 12 = 72000 (đồng)

  Đáp số: 72000 đồng

 • Bài 5: Một miếng sắt dài 108cm được cưa thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/3 miếng sắt. Tính chiều dài của đoạn sắt thứ hai.

  Độ dài đoạn sắt thứ hai là: ........ (cm)

  72

  Độ dài đoạn sắt thứ nhất là:

  108 : 3 = 36 (cm)

  Độ dài đoạn sắt thứ hai là:

  108 - 36 = 72 (cm)

  Đáp số: 72cm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
32 1.038
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm