Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

VnDoc giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 bao gồm các dạng bài tập nâng cao khác nhau dành cho các học sinh khá, giỏi, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích cho các em ôn luyện trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online được giới thiệu trên VnDoc không chỉ gồm những dạng bài cơ bản mà còn bao gồm những đề nâng cao cho các em làm quen với nhiều trình độ khác nhau. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2.

Mời các em luyện tập thêm Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 3

 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Complete
 • 1. He_ _ o. Ni_e to meet you.
  Điền lại đầy đủ cả câu đúng
  Hello. Nice to meet you.
 • 2. I am _ _ ne, tha_ _ you.
  I am fine, thank you.
 • 3. How _ _ d are you?
  How old are you?
 • 4. What is you_ na _ _ ?
  What is your name?
 • 5. What is the _ _athe_ like?
  What is the weather like?
 • III. Choose the best answer A, B or C
 • 1. This ___ my house.
 • 2. There are five ____
 • 3. What toys do you like? - I like _____
 • 4. What ____ you doing? - ____ am cleaning the floor
 • 5. What’s the weather like? - It’s _____
 • IV. Look, read and circle A, B, or C
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

  1. A. It’s rainy

  B. It’s cloudy

  C. It’s sunny

  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

  2. A. They’re toys

  B. They’re pets

  C. They’re animals

  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

  3. A. She’s cooking

  B. She’s listening to music

  C. She’s singing

  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

  4. A. I have two birds

  B. I have three birds

  C. I have three

  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao

  5. Where’s Ha Long Bay?

  A. It’s in south Vietnam

  B. It’s in north Vietnam

  C. It’s in central Vietnam

 • 1.
  Điền đáp án là các chữ cái A, B, C tương ứng
  B
 • 2.
  A
 • 3.
  C
 • 4.
  A
 • 5.
  A
 • V. Read and complete
  liketrucksHowtencats

  I have many toys. I have five (1) ____, and (2) _____ yo-yos. My friend, Hoa, has some pets. She has two dogs and three (3) ______. What about you? What toys do you (4) ____? (5) many pets do you have?

 • 1.
  Trucks
 • 2.
  Ten
 • 3.
  Cats
 • 4.
  Like
 • 5.
  How
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 299
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm