Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh

VnDoc giới thiệu Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài tập nâng cao dành cho các học sinh khá, giỏi, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích cho các em ôn luyện trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online được giới thiệu trên VnDoc không chỉ gồm những dạng bài cơ bản mà còn bao gồm những đề nâng cao cho các em làm quen với nhiều trình độ khác nhau. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đây là cách học không chỉ gây hứng thú cho các em học sinh mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng nhanh chóng hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 1.

Mời các em luyện tập thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 2

 • I. Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words:
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 1. leanp ______________
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 2. wwnido ______________
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 3. fterha ______________
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 4. enfce ______________
  Đề thi lớp 3 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao 5. etre ______________
 • 1.
  Plane
 • 2.
  Window
 • 3.
  Father
 • 4.
  Fence
 • 5.
  Tree
 • III. Circle the best answer
 • 1. My brother is _________ to music and I am ___________.
 • 2. Where’s Anna?
 • 3. Where’s Sapa? - It’s in ____ Vietnam
 • 4. It is ____ today in Hanoi.
 • 5. Linda has three dolls. ____ about you?
 • 6. My mother is cooking in the _________
 • 7. Hoa is _____ in her bedroom
 • 8. How ____ toys do you have?
 • 9. Peter and Tom ____planes.
 • 10. What ____ do you like? - I like rabbits.
 • IV. Match
  1. How old are you? A. I only have one
  2. Where’s Hanoi? B. I like ships
  3. What toys do you like? C. Yes, I do
  4. How many parrots do you have? D. I’m ten
  5. Do you like toys? E. It’s in North Vietnam
 • 1.
  Điền đáp án là các chữ cái A, B, C, .... tương ứng
  D
 • 2.
  E
 • 3.
  B
 • 4.
  A
 • 5.
  C
 • V. Put the words in order:
 • 1. cooking/ is/ She/ in/ the/ kitchen.
  She is cooking in the kitchen.
 • 2. room/ living/ Is/ there/ a/ your/ house/ in/?
  Is there a living room in your house?
 • 3. is/ hot/ and sunny/ It/ today/.
  It is hot and sunny today.
 • 4. Does/ your sister/ any/ have/ dolls?
  Does your sister have any dolls?
 • 5. are/ They/ hide/ playing/ -and-seek./
  They are playing hide-and-seek.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 326
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm