Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 3

Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 có đáp án - Đề 3 nằm trong bộ đề thi cuối học kì 2 năm học 2019 - 2020 do VnDoc biên soạn. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 với các dạng bài thường có trong các đề thi chính thức, là tài liệu luyện thi hay và hữu ích giúp các em ôn luyện hiệu quả, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc bao gồm đề thi của các môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể vào làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Đây là cách học không chỉ gây hứng thú cho các em học sinh mà còn giúp các em ghi nhớ kiến thức dễ dàng nhanh chóng hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 3 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 3

Tham khảo thêm:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Complete the words with missing letters:
 • 1. Te_dy bear
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu
  d
 • 2. Shi_
  p
 • 3. _ite
  k
 • 4. D_ll
  o
 • 5. _rum
  d
 • II. Choose the best answer A, B, C or D
 • 1. Is this your bedroom? - Yes, it is. It’s _ _ry beautiful
 • 2. Does Phong have a robot? - No, he ____
 • 3. She has a pink _____ and a brown teddy bear.
 • 4. I don’t buy these toys. They are my _____ presents.
 • 5. There are two electric _____ in the living room
 • 6. Look! _____ new house is so beautiful.
 • 7. Where are your _____? - They are on the desk
 • 8. The ____ map is on the wall. It’s big.
 • 9. The children are _____ with toys.
 • 10. The chairs are _____ the table
 • III. Read and match:
  1. Where is your book?A. No, there aren’t
  2. Is this your school bag?B. It’s there, on the desk
  3. How many pens are there in the box?C. Oh, it’s very modern
  4. Look at the living roomD. There are five pens in the box
  5. Are there any dogs in your house?E. Yes, it is
 • 1.
  Điền đáp án là các chữ cái A, B, C.... tương ứng
  B
 • 2.
  E
 • 3.
  D
 • 4.
  C
 • 5.
  A
 • IV. Read the text and answer the questions:

  Hello! My name’s Anna. I live in USA. This is a picture of my family.

  This is my mother. Her name is Laura. She is 40 years old. And this is my father. He is 44 years old and his name is Peter.

  My parents have three children: my older sister, my little brother and me. This is my sister, Jenny. She is 15 years old. And this is Dan. Dan is my brother. The last is me. I am eight years old.

 • 1. Does Anna live in United States?
  Yes, she does.
 • 2. How old is Laura?
  She is 40 years old.
 • 3. Who is Peter?
  Peter is Anna’s father. He is Anna’s father.
 • 4. How many children do Anna’s parents have?
  They have three children.
 • 5. Who is Dan?
  Dan is Anna’s brother.
 • V. Reorder the words to have correct sentences:
 • 1. grandfather./ is/ my/ This/
  This is my grandfather.
 • 2. grandmother?/ is/ old/ How/ your/
  How old is your grandmother?
 • 3. the/ over/ woman/ Who/ there?/ is
  Who is the woman over there?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
30 650
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm