Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 3

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Để giúp các em học sinh lớp 3 ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3, VnDoc biên soạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 bao gồm cả Trắc nghiệm và Tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 - 2020 - Đề số 3 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 online trên VnDoc.com. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề toán lớp 3 học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Đề số 3

Mời các em luyện tiếp:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Phần trắc nghiệm:
 • Câu 1: Số lớn nhất tron các số 56264, 58287, 58274, 59783 là:
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 29328 + 48215 là:
 • Câu 3: Số mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi tư được viết là:
 • Câu 4: 1/4 giờ bằng bao nhiêu phút?
 • Câu 5: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 18cm và chiều rộng 10cm là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Đặt rồi tính
 • a, 28479 + 71283 =
  99762
 • b, 98274 - 17489 =
  80785
 • c, 8738 x 7 =
  61166
 • d, 34245 : 5 =
  6849
 • Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
 • a, 27489 + 29380 : 5 =
  Điền kết quả cuối cùng của biểu thức
  33365
  a, 27489 + 29380 : 5 = 27489 + 5876 = 33365
 • b, (28949 - 18394) x 3 =
  31665
  b, (28949 - 18394) x 3 = 10555 x 3 = 31665
 • Bài 3: Có 48 lít dầu được rót đều vào 8 can. Hỏi 516 lít dầu đổ vào được bao nhiêu can?
  516 lít dầu đổ vào được ........... can.
  Điền kết quả cuối cùng
  86

  1 can đựng số lít dầu là:

  48 : 8 = 6 (lít dầu)

  516 lít dầu đựng vào được số can là:

  516 : 6 = 86 (can)

  Đáp số: 86 can dầu

 • Bài 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích của sân vận động?

  Diện tích của sân vận động hình chữ nhật là: .......... (m²)

  14400

  Chiều dài của sân vận động hình chữ nhật là:

  60 x 4 = 240 (m)

  Diện tích của sân vận động hình chữ nhật là:

  60 x 240 = 14400 (m²)

  Đáp số: 14400m²

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm